Sdružené jednotky

Sdružené jednotky

Chladící jednotka s více stejnými kompresory. Je zařízení, určené pro chladící okruhy  všude tam, kde je požadován proměnný chladící výkon a nízká spotřeba elektrické energie, např. skladech baleného i nebaleného zboží, chladící vitríny, truhly a prodejní chlazené stoly v supermarketech, komplety chladíren a mrazíren v masokombinátech nebo skladech ovoce či zeleniny. Je možno je využít i v průmyslových zařízeních pro chlazení kapalin. Sdružené kompresorové chladící jednotky svým kompaktním provedením rovněž šetří místo ve strojovnách a náklady na obsluhu a údržbu.

Sdružená chladící jednotka  může být dodávána  s odděleným kondenzátorem  v horizontální provedení umístěným tak, že hluk ventilátorů neobtěžuje okolí a při umístění ve venkovním prostředí není problém s přívodem chladného a odvodem teplého vzduchu.

Chladící jednotky však mohou  být rovněž dodány s kondenzátory umístěnými nad strojní částí nebo kondenzátory s vodním chlazením.  Kondenzační teplo lze využít pro ohřev užitkové vody nebo vytápění zařazením teplotního výměníku do výtlačného potrubí před kondenzátor chladiva.


Sdružená chladící jednotka je na žádost uživatele dodána s elektrorozvaděčem  pro více zákaznických chlazených míst. Rozvaděč je vybaven řízením a regulací kompresorů a ventilátorů kondenzátoru.

Složení sdružené jednotky

 • Rám je z profilového Fe materiálu opatřený základním antikorozním nátěrem a vrchním nátěrem v barvě šedé případně podle přání odběratele i v barvě jiné.
 • Hermetické scroll nebo polohermetické pístové kompresory
 • Sběrač chladiva
 • Vzduchem chlazený lamelový kondenzátor
 • Odlučovač oleje 
 • Sběrač kapalného chladiva
 • Sdružený tlakový jistič 
 • Tlakový spínač pro řízení chodu ventilátoru nebo plynulá regulace otáček ventilátoru
 • Filtrdehydrátor
 • Elektromagnetický uzavírací ventil
 • Průhledítko chladiva s indikátorem vlhkosti

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou požadovaný výkon a odpařovací teplota.  Pro výběr vhodné sdružené kondenzační jednotky nás kontaktujte.

Ke každé sdružené jednotce je přiloženo:

 • Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku jehož součástí je Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje
 • Pasport tlakové nádoby
 • Schéma elektrického zapojení
 • Prohlášení o shodě
 • Záruční list