Kondenzační jednotky

Kondenzační  a kompresorové chladící jednotky (KCHJ)  jsou zařízení sloužící k odsávání, stlačování a kondenzaci par chladiva. Po montáži KCHJ spolu s výparníkem, expanzním vstřikovacím ventilem a automatickými ovládacími a ochrannými prvky je vytvořen chladící okruh.  Po nástřiku kapalného chladiva do chladiče (výparníku) dojde vlivem prudkého snížení tlaku k odpařování chladiva a spotřebované odparné teplo je využito pro ochlazení vzduchu (případě kapaliny) v chlazeném prostoru. Z výparníku jsou chladiva odsávány a po stlačení v kompresoru v kondenzátoru opět zkondenzují.

Složení KCHJ

Kondenzační a kompresorové  jednotky lze uplatnit pro plně automatický provoz v chladících zařízeních např. pro  komerční chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářské, průmyslové aplikace i  chlazení výrobních a technologických prostor. 

 • Rám z ocelového plechu
 • Hermetický scroll nebo polohermetický pístový kompresor
 • Vzduchem chlazený lamelový kondenzátor
 • Odlučovač oleje - u KCHJ  pro  nízké teploty
 • Sběrač kapalného chladiva
 • Sdružený tlakový jistič 
 • Tlakový spínač pro řízení chodu ventilátoru nebo plynulá regulace otáček ventilátoru
 • Filtrdehydrátor
 • Elektromagnetický uzavírací ventil
 • Průhledítko chladiva s indikátorem vlhkosti

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou: požadovaný výkon, odpařovací teplota a teplota okolí. Odpařovací teplota bývá obvykle o (5) 7 až 10K nižší než uvažovaná teplota v chlazeném prostoru – hodnota závisí na aplikaci a typu výparníku. Pro výběr vhodné kondenzační   jednotky nás kontaktujte.

Ke každé KCHJ je přiloženo:

 • Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku jehož součástí je Protokol o zkouškách elektrického zařízení pracovního stroje dle ČSN EN 60204-1 a kusové zkoušce rozvaděče dle ČSN EN 60439-1
 • Pasport tlakové nádoby
 • Schéma elektrického zapojení
 • Prohlášení o shodě
 • Záruční list