Kondenzační jednotky

Kondenzační jednotky

Kondenzační  a kompresorové chladící jednotky (KCHJ)  jsou zařízení sloužící k odsávání, stlačování a kondenzaci par chladiva. Po montáži KCHJ spolu s výparníkem, expanzním vstřikovacím ventilem a automatickými ovládacími a ochrannými prvky je vytvořen chladící okruh.  Po nástřiku kapalného chladiva do chladiče (výparníku) dojde vlivem prudkého snížení tlaku k odpařování chladiva a spotřebované odparné teplo je využito pro ochlazení vzduchu (případě kapaliny) v chlazeném prostoru. Z výparníku jsou chladiva odsávány a po stlačení v kompresoru v kondenzátoru opět zkondenzují.

Složení KCHJ

  Kondenzační a kompresorové  jednotky lze uplatnit pro plně automatický provoz v chladících zařízeních např.  pro  komerční chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářské, průmyslové aplikace i  chlazení výrobních a technologických prostor. 

-        Rám z ocelového plechu

-        Hermetický scroll nebo polohermetický pístový kompresor

-        Vzduchem chlazený lamelový kondenzátor

-        Odlučovač oleje - u KCHJ  pro  nízké teploty

-        Sběrač kapalného chladiva

-        Sdružený tlakový jistič 

-        Tlakový spínač pro řízení chodu ventilátoru nebo plynulá regulace otáček ventilátoru

-        Filtrdehydrátor

-        Elektromagnetický uzavírací ventil

-        Průhledítko chladiva s indikátorem vlhkosti

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou: požadovaný výkon, odpařovací teplota a teplota okolí. Odpařovací teplota bývá obvykle o (5) 7 až 10K nižší než uvažovaná teplota v chlazeném prostoru – hodnota závisí na aplikaci a typu výparníku. Pro výběr vhodné kondenzační   jednotky nás kontaktujte.

Ke každé KCHJ je přiloženo:

·       Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku jehož součástí je Protokol o zkouškách elektrického zařízení pracovního stroje dle ČSN EN 60204-1 a kusové zkoušce rozvaděče dle ČSN EN 60439-1

·       Pasport tlakové nádoby

·       Schéma elektrického zapojení

·       Prohlášení o shodě

·       Záruční list

Kontakty

O firmě

Petr Furka
Řehákova 342
284 01 Kutná Hora

: 42745187

DIČ: CZ6311071833

Facebook