Chladící skříně na odpadky

Řada CHS-O (chladicí skříně na odpadky)

je určena pro skladování živočišného a rostlinného původu ve standardních plastových nádobách na odpadky jak to požadují hygienické předpisy.

Skříň je tvořena izolačními panely z tvrdé polyuretanové pěny, krytých z vnější a vnitřní strany bíle lakovaným, nebo korozivzdorným plechem. Dveře skříně jsou vyrobeny ze stejných materiálů.

Dveře jsou na přání uzamykatelné zámkem vestavěným v křídle.

Panel řídící jednotky je zabudována v čelní masce přístavby skříně a řídí všechny její funkce (termostat, odtávání, …). Na displeji panelu řídicí jednotky jsou znázorněné teploty a všechny parametry v právě probíhajících funkcích, popř. poruchy, s identifikací prvku nebo místa poruchy.

V přístavbě je zabudována kompaktní bloková chladící jednotka, která je snadno vyměnitelná; žádná její část nezasahuje do prostoru skříně.

Vzduch je ze skříně nasáván otvorem na boku skříně, ochlazen na výparníku a znovu zaveden do skříně. Proto je třeba zajistit, aby plastové nádoby na odpadky nezakrývaly boční otvory a tím umožnily dobrou cirkulaci chladicího vzduchu ve skříni.