Chladírny, mrazírny

Chladírny, mrazírny

Nabízíme  chladící a mrazící technologii chladíren a mrazíren pro teploty od +10 do -35°C.

Chladicí a mrazicí technologie se od sebe liší zejména typem výparníku, použitými kompresory, izolačními materiály stěn boxu a jejich tloušťkou.

Výparníky pro mrazírnu musí být vybaveny elektrickým nebo jiným druhem  odtávání.

Dodávka chladicí technologie pro  chlazený/ mrazený  prostor zahrnuje:

  • Kondenzační chladicí jednotku
  • Řídicí a napájecí elektrický rozvaděč
  • Výparník(y) pro chladicí/mrazicí boxy
  • Potřebné komponenty chladicího okruhu
  • Volitelně systémy monitorování a vzdáleného řízení
  • Montáž a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
  • Záruční a pozáruční servis
  • Periodické kontroly chladicích zařízení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o F-plynech (čl. 3, odst. 6) a zákona ČR č. 483/2008 Sb. o ochraně ovzduší

V případě vašeho zájmu jsme připraveni řešit technologii chlazení podle specifického požadavku.  Pro výběr vhodného chladící zařízení nás kontaktujte.