LG Therma V

Therma V - přirozené vytápění

Pro nový dům i rekonstrukci

Výrobky řady THERMA lze přizpůsobit jak rodinným, tak bytovým domům. Systém tepelného čerpadla vzduch-voda využívá obnovitelné zdroje energie a je šetrný k životnímu prostředí.

LG Therma V

 Ekologická technika od LG Electronics

Ekologické zásady společnosti LG Electronics se soustředí na program „Život je dobrý zelený“. Tento program je rozdělen
na dvě oblasti: předvýrobní a povýrobní. Cílem LG Electronics je snížení tvorby skleníkových plynů v předvýrobní
a povýrobní fází životnosti výrobků do roku 2020, a to o 150 000 tun a 30 000 tun. K tomuto snížení tvorby skleníkových
plynů (v rámci surovin používaných ve výrobě, v rámci distribuce výrobků, provozu výrobků a v rámci likvidace starých
výrobků) bude docházet postupně.